Škola biciklizma

Datum objave

06.03.2017 23:03

Za koju vrstu biciklizma ste zainteresirani?

Brdski biciklizam,

U koje vrijeme želite pohađati školu biciklizma?

Između 9 - 12 h,

Imate dodati još neke informacije?

,

Kojim danima želite trenirati?

Subota,

Kada vam treba odabrana usluga?

Hitno,

Koliko imate godina?

10 - 15 godina,

Imate li prethodnog iskustva?

Početno iskustvo,