Škola ronjenja

Datum objave

07.03.2017 04:35

Imate li prethodnog iskustva?

Početno iskustvo

Koliko imate godina?

18 - 25 godina

Kojim danima želite pohađati školu ronjenja?

Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak, Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati školu?

Između 12 - 15 h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je