Popravak Apple računara

Datum objave

07.03.2017 11:30

Za koju vrstu uređaja je potreban popravak?

Ostalo: valo,

Vrsta operativnog sistema

Ostalo: VALO

Koja vrsta kvara je u pitanju?

Ostalo: VALO

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana