Popravak kutije sa osiguračima

Datum objave

07.03.2017 12:26

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Zamjena

Koju vrstu problema imate?

Ne postoji problem, potrebna je redovna inspekcija, Ostalo: Potrebna je zamjena kutije trenutno su stare tipe kutija sa osiguracima potrebno je postavit novu kutiju sa osiguracima ,

Koja vrsta popravka Vam je potrebna?

Zamjena čitave kutije

Gdje se nalazi kutija sa osiguračima?

Hodnik

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač rada obezbijedi materijal i dijelove

Vrsta Vašeg objekta

Stambena zgrada

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana