Servis računara

Datum objave

07.03.2017 13:51

Za koju vrstu računara je potreban popravak?

Laptop,

Koja marka računara je u pitanju?

Dell

Molimo upišite koji operativni sistem je na računaru

Windows 7

Koja vrsta popravka / servisa je potrebna?

Potrebno je formatirati sistem,

Koliko računara je potrebno popraviti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je