Servis računara

Datum objave

23.10.2016 23:47

Za koju vrstu računara je potreban popravak?

Laptop,

Koja marka računara je u pitanju?

HP

Molimo upišite koji operativni sistem je na računaru

windos 7

Koja vrsta popravka / servisa je potrebna?

Potrebno je formatirati sistem,

Koliko računara je potrebno popraviti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

potrebno je dignuti sistem xp dajem 10 km