Usluga masaže

Datum objave

24.10.2016 17:36

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Oslobađanje od boli,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U zadnjih 7 dana

Preferirate li određeni spol fizioterapeuta?

Ženski

Koliko dugo želite da traje masaža?

30 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je