Popravak vodovodnih instalacija

Datum objave

25.10.2016 09:42

Koju vrstu problema imate?

Ostalo: mijesanje tople i hladne vode ,

Uz koji uređaj/e je vezan kvar?

Ništa od ponuđenog,

Koliko dugo problem postoji?

Već duži vremenski period

Da li je određeni dio objekta poplavljen?

Ne

Na koji način je Vaš objekat priključen na vodovod i kanalizaciju?

Gradski vodovod

Vrsta objekta

Kuća

Od kojeg materijala su cijevi?

Nisam siguran/na

Koje vrijeme Vam najviše odgovara za izvođenje radova?

Ostalo

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana