Nošenje teških predmeta/stvari

Datum objave

26.10.2016 10:09

Molimo upišite koju vrstu stvari / predmeta Vam je potrebno prenijeti?

Ormar

Molimo upišite adresu utovara

Kralja Tomislava 18

Koja je udaljenost istovara stvari?

Unutar istog objekta

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana