Usluga masaže

Datum objave

05.12.2017 02:12

Koliko dugo želite da traje masaža?

90 minuta,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

Nisam nikada bio/l na masaži,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Imate dodati još neke informacije?

,

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Oslobađanje od boli,