Postavljanje pločica

Datum objave

29.08.2018 10:20

U kojoj prostoriji želite postaviti pločice?

Balkon / terasa,

Gdje Vam je potrebno postaviti pločice?

Pod,

Koliko kvadratnih metara pločica je potrebno postaviti?

20 m2

Koju vrstu pločica želite postaviti?

Po preporuci stručnjaka

Preko kojeg materijala će se postavljati pločice?

Beton,

Da li je potrebno otkloniti postojeći materijal sa površine na koju se trebaju postaviti pločice?

Ne, nema postojećeg materijala

Da li ćete Vi obezbijediti pločice za navedenu uslugu?

Da, ja ću obezbijediti materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

U kojoj prostoriji želite postaviti pločice?Vaša adresa / lokacija

Balkon / terasa,

Gdje Vam je potrebno postaviti pločice?

Pod,

Koliko kvadratnih metara pločica je potrebno postaviti?

20 m2

Koju vrstu pločica želite postaviti?

Po preporuci stručnjaka

Preko kojeg materijala će se postavljati pločice?

Beton,

Da li je potrebno otkloniti postojeći materijal sa površine na koju se trebaju postaviti pločice?

Ne, nema postojećeg materijala

Da li ćete Vi obezbijediti pločice za navedenu uslugu?

Da, ja ću obezbijediti materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno