Kompjuterska dijagnostika vozila

Datum objave

27.11.2016 15:45

Molimo upišite model i godište Vašeg vozila

Audi A4, 1995.godina

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Kompletna dijagnostika

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Slabo pali kad je hladan