Prevodilac francuskog jezika

Datum objave

24.06.2021 23:22

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Klasični prevod

U kojem formatu se dokument nalazi?

Ostalo: Razgovor,

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Obični tekst,

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno