Iznajmljivanje sportskih termina/dvorana

Datum objave

02.01.2017 19:31

Za koju vrstu sporta Vam je potrebna dvorana?

Košarka

Na koji vremenski period Vam je potrebna dvorana?

2 h

Kojim danima Vam je potrebna dvorana?

Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak, Subota,

U koje vrijeme Vam je potrebna dvorana?

Između 15 - 18 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je