Sportska masaža

Datum objave

02.01.2017 19:33

Zbog čega Vam je potrebna sportska masaža?

Zbog oporavka,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

Ostalo: nikad

Koliko dugo želite da traje masaža?

Ostalo: 20-30min

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je